Projectmanagement

 • Alles onder één dak
 • Voorbereiden, opzetten, begeleiden en opleveren van projecten
 • Aanvragen subsidies
 • Aanvragen vergunningen
 • Rapporteren
 • Onderhoud en service
 • Nazorg
meer informatie

Duurzame oplossingen

 • Duurzame warmte opwekken
 • Zelf energie opwekken
 • Nuttig gebruik van restwarmte
 • Integreren van circulaire processen
 • Gebruik maken van warmtenetten
 • Hergebruik van water
meer informatie

Duurzame projecten

 • Warmte uit hout of biomassa
 • Aardwarmte vanuit 2 km diepte
 • Restwarmte opvangen met een warmtepomp
 • Zelf stroom opwekken met zonnepanelen
 • Warmtenet op biomassa/geothermie
 • Circulaire processen
meer informatie